เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2566 นายวีระศักด์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการได้รับงานก่อสร้างโครงการใหม่ (ราชเทวี) โดยบริษัทได้รับงานก่อสร้างใหม่จากบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ส่งผลให้บริษัทมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) […]