การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วานนี้ 11 ม.ค. 2567 ที่มี วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม วาระกระทู้ถามสด โดย สหัสวัต คุ้มคง สส.ชลบุรี พรรคก้าวไกล ตั้งถาม พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต่อประเด็นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาล ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง โดย สหัสวัต ได้เรียกร้องให้เปิดเผยผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างรายจังหวัด […]