สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือน ม.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 2567 โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 2,203 คน ระหว่างวันที่ 20-28 ม.ค.2567 พบว่า คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมกราคม 2567 เฉลี่ย 5.48 คะแนน โดยคะแนนสูงสุดคือ เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน เฉลี่ย 5.77 คะแนน […]