นิวรัลลิงก์ (Neuralink) บริษัทเทคโนโลยีระบบประสาทของ อีลอน มัสก์ ซึ่งที่ผ่านมาสร้างเสียงฮือฮาให้กับวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยการเสนอแนวทางการรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากระบบประสาทและสมองต่าง ๆ เช่น อัมพาต ตาบอด ฯลฯ ด้วยการ “ฝังชิป” เข้าไปในสมอง ชิปฝังสมองของนิวรัลลิงก์นี้ จะทำหน้าที่เป็นส่วนต่อประสานระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ (BCI) บางครั้งเรียกว่า สมาร์ทเบรน (Smartbrain) เชื่อมสมองเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก เช่น คอมพิวเตอร์ รวมถึงซ่อมแซมการทำงานของการรับรู้หรือประสาทสัมผัสของมนุษย์ […]