บลจ.ไทยพาณิชย์ โชว์ AUM ครึ่งปี 66 โต 11% ที่ 1.8 ล้านล้านบาท

นายณรงค์ศักดิ์ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า ในครึ่งปีแรกของ 2566 SCBAM มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) มากที่สุดกว่า 1.8 ล้านล้านบาท เติบโตกว่า 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด (Market Share) อยู่ที่ 20%คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

โดยประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจกองทุนรวมที่มีสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม (Mutual Fund) อยู่ที่ 904,644 ล้านบาท คิดเป็น 52% เติบโต 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

กลุ่มธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) อยู่ที่ 656,680 ล้านบาท คิดเป็น 37% เติบโต 29% จากช่วงเดียวกัรของปีก่อน และกลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Provident Fund) อยู่ที่ 192,645 ล้านบาท คิดเป็น 11% เติบโต 10% จากช่วงเดียวกัรของปีก่อน (ข้อมูล AIMC ณ 30 มิ.ย. 66)

ทั้งนี้ปัจจัยหนุนมาจากกลยุทธ์การบริหารพอร์ตการลงทุนของผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ และทีมงานที่คอยติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอย่างใกล้ชิด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพอร์ตการลงทุนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกด้วยเทคโนโลยี

ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะทั้งในส่วนของธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล และธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล ประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าสถาบัน ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้น 120,772 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน ณ สิ้นปี 2565

SCBAM มองตลาดหุ้นผ่านพ้นปัจจัยลบ แนะลงทุนต่างประเทศ ลุ้น ศก.ฟื้น

“ไทยพาณิชย์” ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-กู้ เริ่มแล้ววันนี้ 9 มิ.ย.

 บลจ.ไทยพาณิชย์ โชว์ AUM ครึ่งปี 66 โต 11% ที่ 1.8 ล้านล้านบาท