ครม.ตั้ง สุริยะ รมว.คมนาคมประธานกรรมการแก้ปัญหาการบินไทย

วันนี้ (24 ตุลาคม) รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ประกอบด้วย

การบินไทยจ่อเพิ่มทุนไตรมาส 2 ปีหน้า คาดเข้าซื้อ-ขายในตลาดหุ้นปลายปี 67

 ครม.ตั้ง สุริยะ รมว.คมนาคมประธานกรรมการแก้ปัญหาการบินไทย

“เอ็มเค” เปลี่ยนโลโก้ใหม่ เน้นอักษร M ตัวเดียวโดดเด่น

  • นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
  • นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ เป็นต้น

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ คือ

– เป็นตัวแทนภาครัฐในการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาล และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

– ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ แก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ และอำนาจของภาครัฐโดยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาของศาล

– กลั่นกรอง ตรวจสอบ และประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการพื้นฟูกิจการ และการดำเนินกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่มีการร้องขอ และไม่ขัดต่อกฎหมาย

– เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้แทนหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ

– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

– รายงานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องได้ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานได้รับเบี้ยประชุม หรือค่าใช้จ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนด มีผลตั้งแต่ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

กางปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ บำนาญ ปี 2566 คำพูดจาก สล็อตเว็บไซต์โดยตรง

"ธี่หยด" คืออะไร เปิดที่มาภาพยนตร์สยองขวัญ ดูเต็มเรื่อง 26 ต.ค.นี้

วันหยุดพฤศจิกายน 2566 เช็กปฏิทินวันหยุดราชการ-วันสำคัญ